CeramTec – keramické materiály

Technická keramika od expertů na keramiku

Vyspělé keramické materiály umožňují takové aplikace dneška, o kterých jsme si ještě včera mysleli, že jsou prakticky neproveditelné. Díky svým jedinečným materiálovým vlastnostem je technická keramika považována za jeden z nejefektivnějších materiálů naší doby.

Vyspělá keramika tvoří základ keramických výrobků CeramTec. Tento materiál se označuje nejen jako technická, ale také jako inženýrská nebo průmyslová keramika. Tyto termíny pokrývají mnoho různých a zčásti vysoce specializovaných keramických materiálů s jedinečnými mechanickými, elektrickými, tepelnými a biochemickými vlastnostmi a kombinacemi vlastností.

TTyto specifické vlastnosti mohou být dál rozvíjeny, optimalizovány a zdokonalovány pro využití v technických aplikacích. Je rovněž možné různé vlastnosti kombinovat. Podobné materiály se mohou používat při vývoji vyspělých součástí, které s optimální přesností vykonávají požadované úkoly a mohou být v příslušné oblasti použití o světelné roky napřed oproti konkurenčním materiálům, jako jsou kovy nebo plasty. Součásti vyrobené z keramických materiálů jsou v rostoucí míře jediným dostupným řešením pro technické problémy, které nelze překonat s konvenčními materiály.

Technická keramika – skupiny materiálů

Technickou keramiku od firmy CeramTec lze rozdělit do čtyř hlavních skupin keramických materiálů: silikátová keramika, oxidová keramika, neoxidová keramika a piezokeramika. Silikátová keramika je nejstarším typem keramických materiálů pro technické aplikace a vyrábí se především z přírodních surovin ve spojení s korundem (oxid hlinitý, silikát hliníku). Skupina oxidové keramiky zahrnuje materiály sestávající především z oxidů kovů, jako jsou oxid hlinitý, oxid zirkoničitý, aluminumtitanát nebo disperzní keramika. Neoxidová keramika představuje skupinu materiálů zahrnující keramické materiály na bázi sloučenin uhlíku, dusíku a křemíku, jako jsou karbid křemíku, nitrid křemičitý a nitrid hlinitý. Piezokeramika (známá též jako funkční keramika) představuje skupinu materiálů používaných k převádění mechanických parametrů na parametry elektrické, ale také obráceně, k převádění elektrických signálů na mechanický pohyb nebo vibrace.

Technická keramika – vlastnosti materiálů

Keramické materiály používané jako technická nebo vyspělá keramika v technických aplikacích musí splňovat nanejvýš přísné požadavky, pokud jde o jejich vlastnosti. Spektrum vlastností sahá od odolnosti proti opotřebení a horku přes odolnost proti změnám teplot a korozi až po biokompatibilitu a potravinářskou kompatibilitu.

 • Pevnost v ohybu
 • Biokompatibilita
 • Chemická odolnost
 • Hustota a tuhost (Youngův modul)
 • Pevnost v tlaku
 • Elektrická izolace
 • Dielektrická pevnost
 • Tvrdost
 • Odolnost proti korozi
 • Potravinářská kompatibilita
 • Piezoelektřina a dynamika
 • Tepelná odolnost
 • Odolnost proti tepelným rázům a kolísání teplot
 • Metalizace (spojovací technologie)
 • Odolnost proti opotřebení
 • Tepelná roztažnost
 • Tepelná izolace
 • Tepelná vodivost

Tyto různé vlastnosti umožňují využívat technickou keramiku v různých aplikacích v těchto odvětvích: automobilový průmysl, elektronika, zdravotnické technologie, energie a životní prostředí a ve všeobecném vybavení a mechanickém inženýrství. "Současná nabídka výrobků CeramTec obsahuje dobře přes 10 000 různých výrobků, součástí a dílů a široké spektrum vyspělých keramických materiálů spolu s vlastními zdokonaleními firmy CeramTec založenými na těchto fascinujících materiálech."

Odvětví a aplikace pro výrobky CeramTec?
Jsou téměř všude.

Vyspělá keramika CeramTec nabízí mnoho výhod v mnoha různých aplikacích v široké řadě odvětví. Výrobky CeramTec uspořádané podle odvětví se používají ve vozidlech a automobilovém inženýrství, elektronice, energetice a ekologii, vybavení a mechanickém inženýrství, a ve zdravotnických technologiích.

Kde je možné…

…najít vyspělou keramiku? Naše nová brožura o keramice v našem světě odpovídá na otázku, kde všude technická keramika odvádí každý den špičkovou práci.

Do brožury

Příručka technické keramiky

Kapitoly této příručky obsahují přehled materiálů, výrobní procesy, projektování součástí se zaměřením na keramiku a příklady aplikací.
 

Vyžádejte si příručku

Obrázky CeramTec

Vybraná obrazová témata CeramTec znázorňují součásti vyrobené z technické keramiky, které mohou být používány podle Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Do tiskové sekce

Doporučený kontakt

Klikněte prosím na tlačítko „Kontakty“ vpravo. Zobrazí se seznam osob a přímo odpovědných pracovníků v rámci skupiny CeramTec.