Oxidová keramika – oxid hlinitý (Al2O3)

Nejznámější materiál oxidové keramiky

Alumina neboli oxid hlinitý (Al2O3) ve svých různých úrovních čistoty se používá častěji než jakýkoli jiný vyspělý keramický materiál. CeramTec nabízí širokou řadu typů materiálů s různými profily vlastností, které mohou být upraveny pomocí cíleného provedení matrice.

Co je dobré vědět:

Vlastnosti aluminy / oxidu hlinitého (Al2O3)

  • Velmi dobrá elektrická izolace (1x1014 až 1x1015 Ωcm)
  • Mírně až extrémně vysoká mechanická pevnost (300 až 630 MPa)
  • Velmi vysoká pevnost v tlaku (2000 až 4000 MPa)
  • Vysoká tvrdost (15 až 19 GPa)
  • Mírná tepelná vodivost (20 až 30 W/mK)
  • Vysoká odolnost proti korozi a opotřebení
  • Dobré kluzné vlastnosti
  • Nízká hustota (3,75 až 3,95 g/cm3)
  • Provozní teplota bez mechanického zatížení 1000 až 1500 °C
  • Bioinertní a kompatibilní s potravinami

Aluminiumoxid Gefügebild

Aluminiumoxid Gefügebild

Existují varianty s hrubou i jemnou zrnitostí. Příklady aplikací vyspělé keramiky na bázi oxidu hlinitého Al2O3 jsou robustní tvářecí nástroje, substráty a jádra rezistorů v elektronickém průmyslu, dlaždice na ochranu proti opotřebení a balistiku, vodiče nití v textilním inženýrství, těsnicí a regulační disky pro vodovodní kohouty a ventily, tepelné jímky pro osvětlovací systémy, ochranné trubky v tepelných procesech nebo nosiče katalyzátorů pro chemický průmysl.

Výrobky z oxidu hlinitého (Al2O3)

Popisy výrobků pod odkazy na této stránce vás zavedou na mezinárodní webovou stránku CeramTec v anglickém jazyce.

A· B· C· D· E· F· G· H· I· J· K· L· M· N· O· P· Q · R· S· T· U· V· W · X · Y · Z