Oxidová keramika – smíšená keramika / disperzní keramika

Směsi materiálů pro vylepšení vlastností

Oxidová smíšená nebo disperzní keramika vzniká vývojem směsí různých základních typů keramických materiálů určených konkrétně pro vylepšení a optimalizaci určitých vlastností.

Oxidkeramik – Misch-/Dispersionskeramik

Co je dobré vědět:

Charakteristický příklad smíšené oxidové keramiky

  • Pevnost až 1350 MPa
  • Weibullův modul až 14 (míra spolehlivosti materiálu)
  • Pevnost v tlaku až 4700 MPa
  • Houževnatost při lomu: 6,4 MPam1/2
  • Vickersova tvrdost HV1: 17 GPa

Mezi příklady patří oxid zirkoničitý zesílený oxidem hlinitým (ATZ) a oxid hlinitý zesílený oxidem zirkoničitým (ZTA). Jedním z pozitivních efektů zesílení jednoho oxidu druhým je dosažení lepších pevnostních vlastností. Existují materiály ZTA, které dosahují pevnosti v ohybu 1350 MPa a pevnosti v tlaku přes 4700 MPa. Tyto materiály se používají v komponentech, které vyžadují maximální spolehlivost, jako jsou kulové součásti kyčelních kloubů a vložky pro ortopedické a artroplastické aplikace. BIOLOX®delta od firmy CeramTec je disperzní keramický materiál tohoto typu, vyvinutý specificky pro náhrady kloubů.

Výrobky ze smíšené nebo disperzní keramiky CeramTec

Popisy výrobků pod odkazy na této stránce vás zavedou na mezinárodní webovou stránku CeramTec v anglickém jazyce.