Oxidová keramika – piezokeramika

Keramika jako elektromechanický převodník

Piezokeramika se používá k převádění mechanických parametrů, jako je tlak nebo zrychlení, na parametry elektrické, nebo obráceně k převádění elektrických signálů na mechanický pohyb nebo vibrace.

Piezokeramické materiály jsou kategorizovány jako funkční keramika. V čidlech umožňují převádět síly, tlaky a zrychlení na elektrické signály a ve zvukových a ultrazvukových převodnících a ovladačích přeměňují elektrická napětí na vibrace nebo deformace. Piezokeramické materiály jsou klasifikovány jednak podle svého chemického složení a jednak podle specifických aplikačních podmínek. CeramTec rozlišuje mezi následujícími kategoriemi materiálů:

  • Materiály pro převodníky (ultrazvukové aplikace)
  • Materiály pro čidla (ultrazvukové vysílače a přijímače)
  • Materiály pro ovladače (přesné polohování nebo vstřikovací systémy)
  • Materiály pro speciální aplikace

Kontaktní připojení metalizované piezokeramiky může být realizováno pomocí vodivých lepidel, vodivé pryže, pružinových kontaktů nebo pájením.

Co je dobré vědět:

Výběr vlastností piezokeramiky

  Převodníky Čidla Ovladače
Relativní permitivita ε33 τ/ε0 1000 – 1300 1500 – 1850 1800 – 3800
Ztrátový činitel tan δ 2x10-3
3x10-3
12x10-3
20x10-3
15x10-3
16x10-3
Frekvenční konstanta P,
KHz⋅mm
2210 – 2280 2020 – 2050 1960 – 2010
Součinitel vazby kP 0,55 – 0,57 0,59 – 0,62 0,65
Konstanta náboje g33,
10-12 C/N
240 – 310 390 – 450 475 – 680
Napěťová konstanta g33,
10-3 Vm/N
26,9 – 27,1 26,9 – 33,1 20,2 – 28,5
Elastická poddajnost S11ε,
10-12 m2/N
11,4 – 14,9 16,3 – 18,5 15,8 – 17,9
Elastická tuhost C33D,
1010N/m2
15,9 – 16,2 14,5 – 15,8 14,7 – 15,2
Hustota g/cm2 7,65 – 7,70 7,65 – 7,80 7,70 – 7,83
Kvalita Qm 500 – 1000 60 – 90 75 – 80
Rychlost stárnutí Cε, % -4,5 to -3,0 -2,3 to -0,3 - 1,6 to -0,8

Piezokeramika má široké spektrum využití. Používá se v automobilovém průmyslu v řadě aplikací, jako jsou čidla klepání a hladiny oleje nebo ovladače pro přesnou regulaci vstřikovacích procesů v motorech. Ve zdravotnických technologiích je možné nalézt piezokeramiku v litotriptorech, zařízeních pro odstraňování plaku a v inhalátorech. K běžným aplikacím v mechanickém inženýrství patří ultrazvukové čištění, ultrazvukové sváření a aktivní tlumení vibrací. Příklady využití piezoelektrických technologií ve spotřebních aplikacích jsou snímače pro hudební nástroje nebo piezoelektrické plynové zapalovače.