Provedení s piezokeramikou

Všestranné provedení pro piezokeramické komponenty

Aplikace pro piezokeramické komponenty a přesně k nim vyladěné materiály jsou stejně rozmanité jako možnosti dostupné při jejich navrhování.

Piezokeramické komponenty

Ovladače

Piezokeramické pásky

Tvary Typické rozměry1)

1) Referenční hodnoty, které mohou být vyšší nebo nižší v závislosti na specifikacích zákazníka. Není možné kombinovat extrémní hodnoty.

2) V některých rezonančních aplikacích může být standardní praxí specifikovat rezonanční frekvenci (definovanou pomocí frekvenční konstanty) místo mechanického rozměru.
Příklad: Disk vyrobený ze SONOX® P4 Ø 20 mm ± 0,2 mm x 1 MHz ± 10 %. 1 MHz je rezonanční frekvence oscilací disku v tloušťkovém režimu, odpovídající tloušťce disku zhruba 1 mm.

Kroužky a kotouče Průměr
Tloušťka
5 mm – 120 mm
0,2 – 30 mm
Válce Průměr
Výška
5 mm – 120 mm
< 30 mm
Obdélníkové desky Délka
Šířka
Výška
3 mm – 120 mm
2 mm – 120 mm
0,2 mm – 30 mm
Monolitické vícevrstvé ovladače Délka
Šířka
Výška
Počet keramických vrstev
5 mm – 10 mm
2 mm – 10 mm
10 mm – 40 mm
100 – 400
Polokulová tělesa Poloměr do cca 25 mm
Standardní tolerance ± 1 % příslušného rozměru
± 0,05 mm tolerance tloušťky na broušených výrobcích
± 0,1 mm na neobrobených výrobcích nepřekračujících tloušťku 10 mm
± 10 % v případě specifikované rezonanční frekvence2)