Piezokeramické materiály SONOX® P

Vyspělé keramické materiály pro piezoaplikace

Se svými různými kvalitami a možnostmi využití jsou značkové piezokeramické materiály SONOX® P synonymem pro dokonalou efektivitu a maximální spolehlivost ve světě čidel, ovladačů a převodníků.

Vysoce výkonné materiály SONOX® P vyvinuté firmou CeramTec pro používání v piezoaplikacích jako piezokeramické komponenty jsou někdy vystaveny vysokému namáhání, přičemž musí s maximální spolehlivostí plnit své funkce. Piezokeramické materiály jsou klasifikovány jednak podle svého chemického složení a jednak podle specifických aplikačních podmínek. Kromě běžných parametrů patří mezi výběrová kritéria také chování pod vysokým elektrickým a mechanickým zatížením. CeramTec rozděluje materiály SONOX® P do následujících kategorií:

Typické aplikace Standardní materiál
Ultrazvukové čištění
Sonarová technologie
SONOX® P4
Technologie čidel
Zkoušky materiálů
Lékařská diagnostika
a terapie
SONOX® P5
SONOX® P502
SONOX® P504
SONOX® P508
UUltrazvukové zpracování
(sváření, vrtání)
SONOX® P8
Ovladače
Piezoelektrické generátory
SONOX® P505
SONOX® P53

Materiály pro převodníky:
SONOX® P4 a SONOX® P8

 • Nízká dielektrická ztráta
 • Permitivita v rozsahu mezi 900 a 1400
 • Vysoké hodnoty Q v rozsahu mezi 500 a 2000
 • Vysoká Curieova teplota
 • Vysoká koercivita

Tyto materiály odolávají jak vysokým elektrickým napětím, tak intenzivním mechanickým (tlakovým) zátěžím. Materiály tohoto typu se konkrétně dobře hodí pro vysoce výkonné ultrazvukové aplikace v rozsahu od 20 kHz do několika MHz.

Materiály pro čidla:
SONOX® P5, SONOX® P502, SONOX® P504 a SONOX® P508

 • Permitivita v rozsahu mezi 1000 a 2000
 • Vysoká piezoelektrická aktivita (d33 ≥ 400 * 10-12 C/N)
 • Nízké hodnoty Q (≤100)

Senzorové aplikace jsou obvykle kombinované systémy, v kterých se piezokeramika používá jako ultrazvukový převodník a jako přijímač. SONOX® P502 a SONOX® P504 jsou speciálně vyvinuté materiály s vysokou mírou tepelné a časové stability. Díky tomu jsou ideální pro automobilové aplikace v oblasti sahající od –40 °C do +160 °C.

Materiály pro ovladače:
SONOX® P505 a SONOX® P53

 • Velmi vysoká roztažnost (1,4–1,7 ‰)

Kromě lisování za sucha se oba materiály mohou vyrábět také ve formě keramické pásky s tloušťkou vrstvy 30 μm až 300 μm. Materiál SONOX® P53 je optimalizován pro diskrétní sestavování, SONOX® P505 pro monolytickou vícevrstvou technologii.

Materiály pro zapalování plynů:
SONOX® P41 a SONOX® P5

 • SONOX® P41: Použití jako tlakové zapalovače
 • SONOX® P5: Použití jako zapalovače nárazového typu

Broušení předních a koncových čel válců umožňuje rovnoběžnost < 15 μm.

Speciální materiály:
SONOX® P6, SONOX® P51 a SONOX® P1 LF

 • SONOX® P6: Vhodné pro vysokoteplotní aplikace do 200 °C
 • SONOX® P51: Velice tenké provedení s vysokou piezoelektrickou aktivitou (d33 > 500 pC/N)
 • SONOX® P1 LF: Bezolovnaté piezokeramické materiály

Další speciální materiály se dodávají na vyžádání.

Mějte na paměti směrnici RoHS – Recyklace piezokeramických součástí

RoHS: Omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

Tato směrnice předepisuje eliminaci nebezpečných nebo rizikových látek v elektrickém nebo elektronickém vybavení. Divize multifunkční keramiky (Multifunctional Ceramics Division) vyrábí a prodává keramické komponenty a tato směrnice se na ni proto přímo nevztahuje; může však platit pro naše zákazníky. Piezokeramické komponenty se primárně skládají z olovnatých sloučenin, jako je zirkonát olova a titanát olova. Tomu bohužel nelze zabránit, k čemuž dospěla i Evropská komise. Proto mají elektrické komponenty obsahující v keramické matrici olovnaté sloučeniny výjimku z omezení ve směrnici pro vozidla na konci životnosti.

Navzdory tomu a z tohoto důvodu chceme v tomto ohledu našim zákazníkům pomáhat: CeramTec nabízí zpětný odběr piezokeramických součástí a jejich likvidaci nebo recyklaci způsobem odpovídajícím ekologickým předpisům. Předpokladem je, aby piezokeramika byla vrácena bez cizích součástí (např. ne v pouzdře nebo formě). Budete-li mít zájem o recyklaci piezokeramických součástí, kontaktujte nás. Ochotně pro vás připravíme nabídku.

Dalším krokem ke splnění požadavků směrnice RoHS je SONOX® P1 LF, speciální bezolovnatý piezokeramický materiál vyvinutý firmou CeramTec.