SiAlON – silikon alumina nitrid

Keramické materiály pro cílené projektování mechanických vlastností

α/β SiAlON keramika patří mezi nejnovější materiály používané v technické keramice a souvisí s nitridy křemíku. Vyskytuje se jen v určitých sloučeninách surovin a skládá se nejméně ze tří fází α-SiAlON, β-SiAlON a amorfní nebo částečně krystalické zrnité hraniční fáze.

Co je dobré vědět:

Charakteristický příklad SiC-α/β-SiAlON

  • Youngův modul: 345 GPa
  • Tvrdost HV1: cca 17 GPa
  • Houževnatost při lomu: 5,5 MPam1/2

 

Charakteristiky tvrdosti a houževnatosti:
Houževnaté jádro (1) je obklopeno velice tvrdým povrchem (2) odolným proti otěru.

Třída materiálů α/β-SiAlON je charakterizována jedinečnou kombinací ještě vyšší tvrdosti, než má normální nitrid křemičitý, se stejně vysokou úrovní houževnatosti. Fáze α-SiAlON je velice tvrdá, zatímco fáze β-SiAlON – jako normální nitrid křemičitý – vykazuje vysokou úroveň houževnatosti při lomu. Frakce fází α-SiAlON, β-SiAlON a zrnité hraniční fáze se mohou v širokých rozsazích upravovat, což umožňuje přizpůsobit vlastnosti materiálu α/β-SiAlON tak, aby vyhovovaly profilům požadavků různých aplikací.

Ve speciálních podmínkách je dokonce možné vyrobit gradientní materiál obsahující vyšší frakci α-SiAlON na povrchu než uvnitř. CeramTec této výhody využívá například v několika keramických řezných materiálech s vysokou odolností proti otěru pro obráběcí aplikace: Gradient ve frakci α-SiAlON dodává povrchu indexovatelné vložky vyšší tvrdost, než má jádro, což značně zvyšuje odolnost keramického řezného materiálu proti opotřebení. Houževnatost při lomu uvnitř materiálu zůstává vysoká.

Tvrdost materiálů α/β-SiAlON a jejich odolnost proti otěru lze ještě více zvýšit za použití tvrdých materiálů, jako je karbid křemíku. Tato varianta silikon alumina nitridových materiálů se osvědčila v součástech vystavených silnému tribologickému namáhání, např. v papírenském průmyslu.

Výrobky ze silikon alumina nitridu (SiAlON)

Popisy výrobků pod odkazy na této stránce vás zavedou na mezinárodní webovou stránku CeramTec v anglickém jazyce.