Oxidová keramika – silikátová keramika

Tradiční keramické materiály

Raný vývoj na poli technické keramiky začal s použitím silikátové keramiky pro elektrickou izolaci. Silikátová keramika se z největší části vyrábí z přírodních surovin.

Co je dobré vědět:

Vlastnosti silikátové keramiky

 • Velmi dobrá elektrická izolace (1x1010 až 1x1013 Ωcm)
 • Minimální až mírná lineární expanze
  (0,4x10-6K-1 až 6x10-6K-1)
 • Vynikající odolnost proti tepelným rázům (250 až 610 K)
 • Nízká tepelná vodivost (2 až 4 W/mK)
 • Pevnost v ohybu od 80 do 180 MPa

Na základě změn typů a množství surovin je možné vyrábět velice rozmanité typy multifázové keramiky s různými vlastnostmi. K silikátovým keramickým materiálům patří:

 • Porcelány: Alkalické silikáty hliníku
  (typ C140)
 • Steatity: Silikáty hořčíku
  (typ C221, 230)
 • Kordierity: Alkalická zemina – silikáty křemíku
  (typ C410, C520, C530)
 • Mulity: Sloučeniny oxidu hlinitého a oxidu křemičitého
  (typ C610, C620/C780)

Silikátové keramické komponenty se používají v elektronickém a elektrickém inženýrství a fungují jako elektrická izolace v pojistkách, jističích, termostatech a v osvětlovacích technologiích. Schopnost silikátových keramických materiálů zajišťovat tepelnou izolaci se často využívá v topných, ekologických a tepelně inženýrských aplikacích. Porézní komponenty se vyrábějí pro vypouštění vonných látek a insekticidů, jako nosiče pro katalyzátory nebo pro různé aplikace v laboratořích. Řadu silikátových keramických výrobků CeramTec doplňují přesné komponenty pro aplikace v měřicích technologiích a výrobky pro laboratorní použití, spolu se smíšenými médii.