Neoxidová keramika – karbid křemíku (SiSiC/SSiC)

Keramický materiál tvrdý jako diamant

Karbid křemíku se chová téměř jako diamant. Nejde jen o nejlehčí, ale také o nejtvrdší keramický materiál, který má vynikající tepelnou vodivost, nízkou tepelnou roztažnost a je velice odolný proti kyselinám a louhům.

Nichtoxidkeramik – Siliziumkarbid

Co je dobré vědět:

Vlastnosti karbidu křemíku (SSiC / SiSiC)

 • Nízká hustota (3,07 až 3,15 g/cm3)
 • Vysoká tvrdost (HV10 ≥ 22 GPa)
 • Vysoký Youngův modul (380 až 430 MPa)
 • Vysoká tepelná vodivost (120 až 200 W/mK)
 • Nízký součinitel lineární roztažnosti
  (3,6 až 4,1 x 10-6/K při 20 až 400 °C)
 • Maximální provozní teplota SSiC pod inertním plynem: 1 800 °C
 • Vynikající odolnost SiSiC proti tepelným rázům: ΔT 1100 K
 • Erodovatelné
 • Odolné proti korozi a opotřebení i při vysokých teplotách
 • Toxikologicky bezpečné
 • Dobré kluzné vlastnosti

Vlastnosti keramických materiálů na bázi karbidu křemíku zůstávají konstantní až do teplot nad 1400 °C. Vysoký Youngův modul > 400 GPa zaručuje vynikající rozměrovou stabilitu. Díky těmto vlastnostem materiálů je karbid křemíku předurčený pro použití jako konstrukční materiál. Karbid křemíku zvládá korozi, abrazi a erozi stejně bravurně jako odolává opotřebení třením. Komponenty se používají například v chemických provozech, mlýnech, expandérech a vytlačovacích lisech nebo jako trysky.

„Varianty SSiC (sintrovaný karbid křemíku) a SiSiC (křemíkem infiltrovaný karbid křemíku) se osvědčily. Druhý z nich je obzvláště vhodný pro výrobu komplexních součástí ve velkém objemu.“

 
Karbid křemíku je toxikologicky bezpečný a může se používat v potravinářském průmyslu. Další typickou aplikací součástí z karbidu křemíku je dynamická těsnicí technologie využívající třecí ložiska a mechanická těsnění, například v systémech čerpadel a pohonů. Ve srovnání s kovy umožňuje karbid křemíku vysoce ekonomická řešení s delší životností nástrojů při používání s agresivními médii o vysokých teplotách. Keramika na bázi karbidu křemíku je ideální také pro použití v náročných podmínkách v balistice, chemické výrobě, energetických technologiích, výrobě papíru a jako materiál pro součásti potrubních systémů.

Výrobky z karbidu křemíku (SiSiC/SSiC)

Popisy výrobků pod odkazy na této stránce vás zavedou na mezinárodní webovou stránku CeramTec v anglickém jazyce.