Oxidová keramika – oxid zirkoničitý (ZrO2)

OUniverzální konstrukční materiál

Na rozdíl od jiných keramických materiálů je oxid zirkoničitý (ZrO2 – známý též jako zirkonia) materiálem s velmi vysokou odolností proti šíření prasklin. Keramika na bázi oxidu zirkoničitého má rovněž velmi vysokou tepelnou roztažnost a často se proto používá jako materiál ke spojování keramiky a oceli.

Co je dobré vědět:

Vlastnosti oxidu zirkoničitého (ZrO2)

  • Vysoká tepelná roztažnost (α=11 x 10-6/K, podobná některým typům oceli)
  • Vynikající tepelná izolace / nízká tepelná vodivost (2,5 až 3 W/mK)
  • Velmi vysoká odolnost proti šíření prasklin, vysoká houževnatost při lomu (6,5 až 8 MPam1/2)
  • Schopnost vést kyslíkové ionty (využívá se při měření parciálních tlaků kyslíku v lambda sondách)

Další vynikající kombinací vlastností je velice nízká tepelná vodivost a vysoká pevnost. Kromě toho mohou některé typy keramiky na bázi oxidu zirkoničitého vést kyslíkové ionty. Komponenty vyrobené z tohoto materiálu jsou podstatně nákladnější než komponenty vyrobené z keramiky na bázi oxidu hlinitého. Keramika na bázi oxidu zirkoničitého se používá, mimo jiných aplikací, pro nástroje k tváření drátů, jako pomocný materiál ve svářecích procesech, jako materiál na korunky a můstky v dentálním průmyslu, pro izolační kroužky v tepelných procesech a pro kyslíkové měřicí články v lambda sondách.