Technická keramika v zásobování energií a ekologických technologiích

Vyspělá keramika v energetice a ekologii

Keramické materiály umožňují bezpečné řízení procesů s nízkým opotřebením, snižují emise a zaručují efektivní využívání zdrojů v mnoha různých oblastech zásobování energií a ekologických technologií.

Technical Ceramics in Energy Supply and Environmental Technology

Díky vynikající odolnosti proti opotřebení, teplotní odolnosti a vysoké úrovni odolnosti proti korozi představuje vyspělá keramika zajímavou alternativu k jiným materiálům všude tam, kde se dopravují, přepravují, melou nebo míchají abrazivní materiály a kde panují vysoké požadavky na ochranu proti opotřebení a korozi. Keramické komponenty CeramTec zaručují dlouhou životnost pro součásti, které jsou vystaveny silnému namáhání během dopravy, přepravy nebo zpracování surovin, minerálů a zdrojů, nebo v oblasti ekologických technologií – například při úpravě nebo reycklaci vody a při zpracování a recyklaci odpadu. Keramické materiály vydrží extrémní teploty a mechanické zátěže v aplikacích pro generování energie v motorech a turbínách elektráren nebo v systémech pro přeměnu fotovoltaické, solání tepelné energie, popř. energie větru a vody. Technická keramika zaručuje zvýšenou výkonnost zařízení a ekologické, efektivní využívání zdrojů v energetických rozvodech a zásobování energií z konvenčních i obnovitelných zdrojů. Keramické řezné nateriály a nástroje SPK® pro technologie obrábění kovů jsou ideální volbou pro efektivní výrobu součástí z litiny nebo kalené oceli v energetických a ekologických aplikacích.

Odkazy na popisy výrobků na této stránce vás přesměrují na anglickou verzi webu CeramTec International.

Odkazy na výrobky označené českou vlaječkou jsou v českém jazyce.

A· B· C· D· E · F· G· H· I· J· K· L· M· N· O· P· Q · R· S· T· U· V· W · X · Y · Z